PODPORUJEME INÉS Kunštát, s.r.o.


V návaznosti na historickou tradici Kongregace sester Těšitelek směřují aktivity do podpory osob v tíživé sociální situaci a do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb. Majetkové vyrovnání dává možnost, v duchu Věnovací listiny s. Anežky, poskytovat bezplatnou péči chudým nemocným v jejich rodinách a nebýt při této činnosti odkázány na podporu jiných institucí a státu.

Ošetřování nemocných

- bezplatná péče o sociálně slabší skupiny obyvatelstva, především domácí ošetřování. . .

Bezplatná péče

- Od 1. září 2016 začaly sestry poskytovat bezplatnou péči o chudé nemocné. . .

Rosario, Argentina

- dílo sestry Anežky Coudenhove-Honrichs v Argentině pokračuje. . .

Jiné projekty

Z výnosů, které nám restituční majetek přináší, podporujeme:
- Komunitu Sant´ Egidio