LESNÍ ÚSEKY INÉS Kunštát, s.r.o.


LESNÍ ÚSEK KUNŠTÁT

Lesní úsek Kunštát – se nachází v katastrálních územích Kunštát, Rudka u Kunštátu, Makov, Újezd u Kunštátu, Nýrov, Klevetov a jiných. Lesnické hospodaření odborně zajišťuje, ve spolupráci s lesním správcem, hajný Bc. Tomáš Fiedor.

LESNÍ ÚSEK LOUCKÁ OBORA

Lesní úsek Loucká obora – se nachází v katastrálních územích Louka, Rozseč nad Kunštátem, Touboř, Křtěnov a jiných. Lesnické hospodaření odborně zajišťuje, ve spolupráci s lesním správcem, hajný Pavel Žák.

LESNÍ ÚSEK DALEČÍN

Lesní úsek Dalečín – se nachází v katastrálních územích Dalečín, Ubušín, Unčín, Ubušínek, Rovečné a jiných. Lesnické hospodaření odborně zajišťuje, ve spolupráci s lesním správcem, hajný Petr Žák.