O NÁS INÉS Kunštát, s.r.o.


INÉS Kunštát, s.r.o. byla založena v roce 2013 za účelem správy bývalého Velkostatku Kunštát - historického majetku Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Původní lesní, zemědělské a rybniční hospodářství velkostatku bylo z větší části do majetku kongregace vráceno v rámci restitučního procesu. Výnosy z restitučního majetku kongregace využívá v duchu Věnovací listiny, kterou sestra Anežka, komtesa Františka Coudenhove-Honrichs, darovala svůj majetek kongregaci sester. Výňatek z Věnovací listiny:

Kongregaci Těšitelek Božského Srdce Ježíšova věnuji uvedený majetek jako kmenové jmění k trvalému a nezávislému finančnímu zajištění, mohla přijímat chudé, ale způsobilé čekatelky i bez věna a mohla použít výnosu jeho k vydržování mateřince, dorostu a ozdravovny sester, k provozování své charitativní činnosti, k založení nových domů, k podpoře svých chudých svěřenců, pracujících nezištně pro veřejné blaho, věnujíc se bezplatně těm nejubožejším spoluobčanům bez rozdílu náboženství a národnosti, nepracujíc na výdělek a nepožívajíc pravidelných podpor od státu nebo veřejných fondů.

Historie majetku

Panství Kunštát bylo od roku 1903 vlastnictvím šlechtického rodu Coudenhove-Honrichs, který jej zdědil po hraběti Kunovi Honrichs.

Sestra Anežka

Sestra Anežka byla sice ušetřena prvních transportů německého obyvatelstva, v létech 1945-1946, ale v roce 1948 musela Československou republiku opustit. . . .

Zámek v Kunštátě

Zámek byl v čase totality zanedbán, sloužil jako archiv Ministerstva vnitra, jeho zařízení bylo zničeno nebo rozprodáno. . .

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79354.