LESNICTVÍ INÉS Kunštát, s.r.o.


Společnost INÉS Kunštát, s.r.o. se v rámci lesnictví zabývá komplexním obhospodařováním lesních pozemků bývalého Velkostatku Kunštát. V lesích kunštátského panství hospodařily Lesy České republiky. V roce 2014 byly v rámci restitucí kongregaci navráceny lesní pozemky v rozsahu přibližně 2600 ha a pět staveb, které sloužily původně jako hájenky. Lesy ve vlastnictví kongregace se nacházejí na východním okraji Českomoravské vrchoviny, na území dvou krajů, a to Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Větší část lesních porostů leží v okrese Blansko a menší v okrese Žďár nad Sázavou. Lesní majetek leží v katastrálních územích několika měst a obcí – například Dalečín, Ubušín, Bolešín, Malé a Velké Tresné, Louka, Kunštát, Nýrov, Letovice a jiných. Lesnické hospodaření odborně zajišťují zaměstnanci společnosti, kteří mají svoje sídlo na Lesní správě v Kunštátě.

Informace o lesním majetku:

Nadmořská výška 350 – 730 m.n.m.
Zastoupení dřevin podle plochy LHC INÉS Kunštát: SM 72%, BO 9%, BK 5%, MD 4%.
Edafické kategorie: Živná (S) 72%, Kyselá (K) 18%.
Zastoupení cílových HS: HS 55 – 41 %, HS 41 – 19%, HS 45 – 16 %, HS 43 – 13%.
Nejzastoupenější SLT: 4S, 4K.
LVS: 3 – 6 (5 LVS - 53%, 4 LVS – 32 %).

Cíl hospodaření spočívá v udržování a zlepšování stavu lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření. Znamená to, v duchu starých tradic šlechtických a církevních majetků, využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny a majetky tak mohou být předány ve stejném, nebo lepším stavu budoucím generacím.

Přírodní památky a rezervace

Na lesním majetku se nachází část Přírodní rezervace Louky pod Kulíškem, čtyři přírodní památky a to Loucká obora, Cukl a Rozsečské rašeliniště, přírodní památka Dědkovo a Lhotské jalovce a stěny. Lesy patřící kongregaci kolem vodní nádrže Vír I jsou v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Na území majetku...

Loucká obora

Loucká obora je přírodní památka jižně od obce Louka v okrese Blansko. Jde o ojedinělý zbytek přestárlého bukového porostu (cca 170 let) s příměsí jasanu. Jedná...

Rybník Cukl

Pramen Rozsečského potoka, rybníky, přilehlé mokřady a podmáčené olšiny tvoří oblast přírodní památky rybník Cukl o výměře 1,7ha a Rozsečské rašeliništěo celkové rozloze přibližně 17ha. Leží jihozápadně pod obcí Rozseč nad Kunštátem podél...

Dědkovo

Přírodní památka Dědkovo se nachází mezi obcemi Lhota u Olešnice v okrese Blansko a Bolešín v okrese Žďár nad Sázavou. Na území o rozloze kolem 5,5ha se mimo jiné vyskytuje vzácný druh žlutě kvetoucích orchidejí...

Lhotské jalovce a stěny

Přírodní památka Lhotské jalovce a stěnyje součástí přírodního parku Svratecká hornatina, Jde o geomorfologicky velmi cenné území s rozsáhlými skalními tvary a pozoruhodnými pestrými vzácnými společenstvy.Ze zvláště chráněných živočichů se zde objevuje...

Vodní nádrž Vír

Vodní nádrž Vír je přehradní nádrž s hrází na řece Svratce nad obcí Vír. K přehradě náleží hydroelektrárna a stanice pro úpravu na pitnou vodu. Díky této...