"Nevykročíš-li do lesů, nikdy se nic nestane a tvůj život nikdy nezačne.“
(Clarissa Pinkola Estés)