MYSLIVOST INÉS Kunštát, s.r.o.


Společnost INÉS Kunštát, s.r.o. od začátku roku 2018 myslivecky obhospodařuje honitby Loucká obora a Nýrov-Hradisko. Ostatní pozemky majetku jsou přičleněny k společenstevním honitbám, které jsou pronajaty mysliveckým spolkům okolních měst a obcí. Cílem mysliveckého hospodaření je dosažení dlouhodobé rovnováhy mezi lesem a zvěří za současného zajištění kvalitního chovu zvěře. Hlavní lovnou zvěří je zvěř černá a srnčí.