GDPR INÉS Kunštát, s.r.o.


Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s naší podnikatelskou a obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je INÉS Kunštát, s.r.o., Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: gdpr@ineskunstat.eu; číslo telefonu: 702 148 160.2. Zpracování osobních údajů


Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu Doba uložení
Údaje pro objednávku nebo smlouvu Zajištění dodávky podle objednávky nebo smlouvy Kontaktní a fakturační údaje Plnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvy
Zpracování fakturačních údajů Zajištění fakturace Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost Zákon o DPH 10 let