Nová Říše 2019 INÉS Kunštát, s.r.o.


V úterý 22. října jsme navštívily premonstrátské opatství v Nové Říši. Dozvědeli jsme se nejen o historii kláštera, ale i o hospodaření v lesích, které ke klášteru patří...