Hubertská mše svatá INÉS Kunštát, s.r.o.


18. listopadu 2017 byla v kostele sv. Stanislava v Kunštátě Hubertská mše svatá, kterou sloužil otec Petr Košulič...